REGULAMIN
SERWISÓW INTERNETOWYCH Navaris.PL

Awaria - Problem z działaniem Serwera Gry Navaris.pl lub Forum Navaris.pl wynikający z odpowiedzialności Administracji (problem sprzętowy, problem z siecią).

Serwer - komputer główny kontrolujący niektóre środki i niektóre dostępy w sieci.

Serwer Gry Navaris.pl - Instalacja na Serwerze oddana w części do dyspozycji Użytkownika, pozwalająca mu na wspólną grę wraz z innymi Użytkownikami za pomocą specjalnej aplikacji instalowanej na komputerze Użytkownika.

Forum Navaris.pl - Strona www dostępna w Internecie pod adresem http://Navaris.pl/forum .

Administracja - zespół osób posiadających pełne prawa nadane przez właściciela Serwera Gry Navaris.pl i Forum Navaris.pl te osoby są odpowiedzialne za prawidłowe działanie oraz przebieg gry.

Konto - zasób wydzielony na Serwerze Gry Navaris.pl lub Forum Navaris.pl umożliwiający Użytkownikowi personalizację jego ustawień i wyników w grze.

Game Master - Użytkownik wyznaczony przez Administrację, posiadający dodatkowe uprawnienia na Serwerze Gry Navaris.pl i odpowiedzialny za kontrolowanie przebiegu gry, pilnowanie zasad i przepisów graczy oraz moderację Kont.

Użytkownik - Osoba fizyczna podpisująca niniejszy regulamin, odpowiedzialna za Konto utrzymywane na Serwerze Gry Navaris.pl przez Administrację.

Nazwa Użytkownika - Ciąg znaków będący pseudonimem Użytkownika i reprezentujący jego Konto na Serwerze Gry Navaris.pl oraz Forum Navaris.pl.

Rejestracja - Proces dokonywany przez Użytkownika polegający na samodzielnym utworzeniu własnego Konta na Serwerze Gry Navaris.pl lub Forum Navaris.pl z wykorzystaniem udostępnionej strony www dostępnej w Internecie pod adresem http://Navaris.pl

Pomoc Techniczna - Doradztwo polegające na udostępnieniu Użytkownikowi strony www dostępnej w Internecie pod adresem http://Navaris.pl celem kontaktu z Administracją w przypadku Awarii lub zgłoszeń łamania regulaminu przez gracza.

TeamSpeak3 - system informatyczny umożliwiający realizację konferencji głosowych przez Internet dostępny pod adresem serwera: Navaris.pl

Aplikacja - oprogramowanie dostarczone przez Administrację i instalowane na komputerze Użytkownika, umożliwiające grę po uprzednim połączeniu się z Serwerem Gry Navaris.pl i zalogowaniu na Konto.

ItemShop – strona www dostępna w internecie pod adresem http://Navaris.pl umożliwiająca Użytkownikowi wymianę waluty używanej w grze na określone cechy lub udoskonalenia związane z grą i Kontem.

SM (Swoiste Monety) – Wirtualna waluta gry przeznaczona do realizacji zakupu w ItemShop oraz posiadania Konta VIP na Forum Navaris.pl.

SZ (Swoiste Znaki) – Zdobywane przez graczy znaki podczas realizacji zakupu w ItemShop, naliczane stosunkowo do wartości zakupionych przedmiotów.

Konto VIP – Konto nadawane przez Administrację na Forum Navaris.pl na określony czas ściśle związane z zasilaniem SM jako waluty gry.

Właściciel – Podmiot Gospodarczy odpowiadający za całokształt związany z Serwerem Navaris.pl, Forum Navaris.pl, TeamSpeak3, Witryną WWW oraz Załogą Obsługującą w skład której w chodzą podane stanowiska: Administrator, Game Master, Moderator

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad panujących na Forum Navaris.pl oraz na Serwerze Gry Navaris.pl.
 2. Warunkiem korzystania z Serwera Gry Navaris.pl jest Rejestracja.
 3. Rejestracja oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu, a jego nieznajomość nie zwalnia od konsekwencji płynących z jego nieprzestrzegania.
 4. O ewentualnych zmianach w regulaminie wszyscy Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani ogłoszeniem na stronie, poprzez Forum lub wiadomości e-mail.
 5. Właściciel nie pobiera żadnych opłat za użytkowanie Serwera Gry Navaris.pl lub Klienta.
 6. Właściciel nie gromadzi danych osobowych użytkowników w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

§2 PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI

 1. Administracja jest uprawniona do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwera Gry Navaris.pl lub Forum Navaris.pl bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwera Gry Navaris.pl oraz poinformowaniu go o tym z jakiej przyczyny zostało usunięte.
 2. Administracja ma prawo usunąć całość lub część treści zamieszczonych przez Użytkownika, które łamią prawo lub niniejszy regulamin.
 3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za skutki włamania i kradzieże na Kontach Użytkowników, oraz nie zwraca skradzionych przedmiotów.
 4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania Konta przez Użytkownika.
 5. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z umów sprzedaży lub wymiany Kont zawartych między Użytkownikami. Administracja nie pośredniczy również w zawieraniu takich umów.
 6. Administracja nigdy nie prosi Użytkownika o udostępnienie Nazwy Użytkownika lub innych danych umożliwiających lub ułatwiających dostęp do Konta, takich jak np. adres e-mail czy hasło. Przypadki wyłudzania danych, należy niezwłocznie zgłosić korzystając z Pomocy Technicznej.
 7. Administracja nie ma prawa dać Użytkownikowi yang, przedmiotów, doświadczenia ani poziomu lub innych udogodnień na Serwerze Gry Navaris.pl lub Forum Serwera Navaris.pl.

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Konto, w tym odpowiada za zawartość i formę zamieszczanych treści.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik nie może działać w sposób szkodzący Serwerowi Gry Navaris.pl lub Forum Navaris.pl
 4. Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest użyć identycznej Nazwy Użytkownika zarówno dla Serwera Gry Navaris.pl jak i Forum Navaris.pl a także do podania własnego, prawdziwego adresu e-mail identycznego dla Serwera i Forum.
 5. Użytkownik odpowiada za prawdziwość informacji podanych podczas Rejestracji. Podawanie nieprawdziwych danych jest podstawą do usunięcia Konta bez ostrzeżenia.
 6. Użytkownik nie może żądać przydzielenia mu określonej Nazwy Użytkownika.
 7. Nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich (zwłaszcza praw autorskich i praw patentowych) oraz wszelkich norm obyczajowych, nie może zawierać zatem słów wulgarnych oraz fraz dyskryminujących ze względu na płeć, wiek, rasę czy wyznanie lub pochodzenie. Nie może zawierać w sobie adresów e-mail ani adresów stron internetowych.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za należytą ochronę danych niezbędnych do logowania na Konto. Administracja nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Użytkownika wyżej wymienionych danych osobom trzecim.
 9. Użytkownik może zarejestrować jedno Konta dla postaci głównej oraz jedno Konto dla postaci pobocznej jako postaci wspomagającej głównego bohatera.
 10. Nazwy stworzonych postaci, imię konia, opis sklepu czy nazwa gildii lub tematu nie mogą zawierać słów obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, naruszających godność osób trzecich, dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujących do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym w tym adresów stron internetowych.
 11. Obowiązkiem Użytkownika jest współpraca z Administracją, co rozumie się jako nawiązywanie kontaktu z Administracją w razie konieczności z użyciem Pomocy Technicznej i odpowiadanie na wiadomości wysłane przez Administrację.
 12. W przypadku Awarii Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaalarmowania Administrację poprzez Pomoc Techniczną.
 13. Zabrania się Użytkownikowi korzystania z Aplikacji nieopublikowanych przez Administrację na Serwerze Gry Navaris.pl. Dotyczy to również skryptów oraz dodatków do gry stworzonych przez osoby niepowołane i niezwiązane z Administracją.
 14. Dopuszczalny jest handel Kontami, a także powiązanymi z nimi przedmiotami. (W obrębie Gry oraz wyłącznie za walutę w grze)
 15. Użytkownik ma prawo odwołać się od podjętej przez Administrację decyzji o nałożeniu blokady na Konto.
 16. Apelacje i odwołania od kary można zgłaszać tylko i wyłącznie z wykorzystaniem Pomocy Technicznej. Wiadomość z odwołaniem powinna zawierać adres e-mail, Nazwę Użytkownika, informację kto, kiedy, z jakiego powodu i w jakich okolicznościach nałożył karę na Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie jest w stanie określić wyżej wymienionych informacji jest proszony o przybliżenie ich w celu wyjaśnienia problemu z Administracją lecz informacje sprzeczne są natychmiastowo usuwane .

§4 FORUM Navaris.PL

 1. Podszywanie się pod innych Użytkowników na Forum Navaris.pl jest surowo zabronione.
 2. Zakazuje się umieszczania na Forum Navaris.pl treści powszechnie uznanych za obraźliwe (szerzących pornografię, pedofilię, dyskryminację ze względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie czy religię) czy naruszających godność i wolność innych osób. Zabrania się również używania słów wulgarnych i obscenicznych.
 3. Zakaz umieszczania tego samego postu w kilku działach Forum Navaris.pl (nie dotyczy ogłoszeń globalnych i użytkowników z etykietą: gość).
 4. Obrażanie i atakowanie słowne innych Użytkowników na Forum Navaris.pl jest zakazane. Użytkownicy nie mogą prowadzić prywatnych sprzeczek i kłótni z wykorzystaniem Forum Navaris.pl.
 5. Posty niezgodne z tematyką danego działu będą przenoszone do innych, odpowiadających tematyce, lub kasowane.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania w swoich wypowiedziach zasad pisowni i gramatyki języka polskiego.
 7. Tytuł tematu powinien jasno i zwięźle określać jego zawartość.
 8. Nie powinno się zakładać tematu podobnego do istniejącego wcześniej. Jeżeli jednak temat istniejący wcześniej został zamknięty należy skontaktować się z moderatorem działu, który zadecyduje o jego ponownym otwarciu.
 9. Tematy nieaktywne ponad 30 dni będą zamykane przez i przenoszone do działu Archiwum.
 10. Maksymalny rozmiar avataru określony jest przy jego wstawianiu.
 11. Maksymalny rozmiar sygnatury określony jest przy jej wstawianiu.
 12. Obowiązuje zakaz zamieszczania linków do innych for dyskusyjnych. Zakaz nie dotyczy hiperłącz wskazujących na adres http://Navaris.pl, http://www.pc-enter.pl oraz http://youtube.com/, a także linków i serwisów im podległych lub serwisów hostujących obrazki.
 13. Wszelkie próby zamieszczania szkodliwego oprogramowania - wirusów, kodu komputerowego, plików lub programów stworzonych do utrudniania, niszczenia lub ograniczania w jakikolwiek sposób funkcjonowania komputera, urządzeń peryferyjnych do niego podłączonych, Serwera Gry Navaris.pl lub Forum Navaris.pl będą surowo karane i zgłaszane organom właściwym dla Właściciela.
 14. Umieszczanie przycisków, bannerów i linków, z kliknięć których Użytkownik może czerpać korzyść materialną (np. programy lojalnościowe, partnerskie, referencyjne) jest surowo zakazane.
 15. Obowiązuje zakaz umieszczania treści niezgodnych z polskim prawem oraz linków do materiałów naruszających prawa autorskie lub majątkowe podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa do wszelkich publikowanych treści lub zgodę podmiotów trzecich, posiadających takie prawa, na publikację materiałów do nich należących.

§5 ZASADY NAKŁADANIA KAR

 1. Kary są nakładane przez Administrację.
 2. Kary są adekwatnie do typu oraz wielkości przewinienia. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
 3. W zależności od rodzaju oraz wielkości przewinienia przewidywane są następujące typy kar (dotyczy to Kont zarówno na Serwerze Gry Navaris.pl oraz Forum Navaris.pl):
  • ostrzeżenie (na Forum Navaris.pl) lub upomnienie słowne,
  • ostrzeżenie (na Forum Navaris.pl) lub upomnienie słowne,
  • tymczasowe zablokowanie możliwości publikowania treści na Forum Navaris.pl,
  • tymczasowa blokada Konta,
  • tymczasowa blokada Konta oraz Kont powiązanych,
  • permanentna blokada Konta,
  • permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych,
  • permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych z jednoczesnym pozbawieniem możliwości ponownej Rejestracji i zablokowaniem dostępu do Forum Navaris.pl poprzez blokadę adresu IP.
 4. Każda kara lub upomnienie jest rejestrowane w kartotece Użytkownika.
 5. Do czynów podlegających karze zaliczyć można:
  • niestosowanie się do zasad zawartych w regulaminie,
  • groźby, zastraszanie, wymuszanie oraz obrażanie innych Użytkowników,
  • używanie oprogramowania wspomagającego grę (typu MultiHack, Speed Hack, Fish Bot, Kamer MOD, itp.) lub utrudniających grę innym Użytkownikom.
  • świadome wykorzystywanie niedoskonałości gry oraz błędów w oprogramowaniu celem uzyskania jakichkolwiek korzyści,
  • próby podszycia się pod innego Użytkownika, a w szczególności Administrację,
  • obrazę Administracji, również z wykorzystaniem innego medium niż Forum Navaris.pl, Serwera Gry Navaris.pl czy TeamSpeak3.
  • kradzieże Kont w grze i na Forum,
  • oszustwa oraz próby oszustwa Użytkowników,
  • rozpowszechnianie poufnych danych innych Użytkowników lub Administracji (np. imię i nazwisko, adres IP, fotografie),
  • wszelkie inne działania mające na celu utrudnienie gry Użytkownikom będącym z jednego królestwa lub zakłócenie działania Serwera i Forum Navaris.pl.

 §6 KANAŁY GILDYJNE I TEAMSPEAK3

 1. Korzystanie z TeamSpeak3 jest darmowe i dobrowolne.
 2. Kanał gildii można założyć poprzez podłączenie do TeamSpeak3 i wysłanie stosownej prośby do Administracji TeamSpeak3 o stworzenie kanału dla nowej gildii.
 3. Możliwe jest przejęcie kanału publicznego, który jest obecnie wolny.
 4. Każdy kanał gildyjny może posiadać maksymalnie 4 podkanały.
 5. Kanały gildyjne przeznaczone są dla członków gildii oraz ich lidera.

§7 ITEMSHOP I KONTO VIP

 1. Wirtualna waluta główna używana w grze nie posiada żadnej wartości pieniężnej ani nie jest wymienna na jakąkolwiek walutę. Jednostką podstawową jest 1 (słownie: jedna) Swoista Moneta (SM).
 2. Wirtualna waluta wspomagająco-odznaczająca używana w grze nie posiada żadnej wartości pieniężnej ani nie jest wymieniane na jakąkolwiek walutę ani inne odznaczenia. Jednostką podstawową jest 1 (słownie: jeden) Swoisty Znak (SZ).
 3. Wirtualna waluta główna jak i wspomagająco-odznaczająca zostały stworzone wyłącznie na potrzeby gry i ItemShopu. Automatycznie przydzielane są Użytkownikowi Swoiste Monety jako dodatek do zamawianego abonamentu wraz z przydzieleniem Swoistych Znaków za wykorzystanie tego abonamentu.
 4. Konto VIP na Forum Navaris.pl. Charakteryzuje się nielimitowanym dostępem do http://Navaris.pl/forum, nie posiada limitów czasowych dotyczących edycji tematu na Forum Navaris.pl. Umożliwia również przechowywanie większej ilości wiadomości prywatnych jak i innych udogodnień z wiązanych z ustawieniem konta.
 5. Konto VIP jest przyznawane na określony czas. Jego ważność oscyluje w przedziale od 1 do 60 dni, zależne od wykupionego abonamentu pakietowego (SM z Kontem VIP) .
 6. Szczegółowy wykaz pakietów abonamentowych SM z Kontem VIP:
  • 1000 SM = 60 dni Konta VIP
  • 500 SM = 50 dni Konta VIP
  • 200 SM = 40 dni Konta VIP
  • 100 SM = 30 dni Konta VIP
  • 50 SM = 25 dni Konta VIP
  • 30 SM = 20 dni Konta VIP
  • 20 SM = 15 dni Konta VIP
  • 15 SM = 10 dni Konta VIP
  • 10 SM = 5 dni Konta VIP
  • 5 SM = 1 dzień Konta VIP
 7. Usługi SMS dostarcza i obsługuje system CashBill (informacje dla kupujących).
 8. W przypadku problemów z obsługą płatności należy skorzystać z formularza reklamacyjnego.

§8 WNIOSKI KOŃCOWE

 1. Każdy Użytkownik gra na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik zobowiązał się zapoznać z regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
 3. W przypadku złamania postanowień regulaminu Użytkownik jest świadomy możliwości usunięcia jego Konta przez Administrację.
 4. Wszystkie dotacje pieniężne i materialne złożone na działalność i utrzymanie Serwera Gry Navaris.pl są dobrowolne.
 5. Cała zawartość Forum Navaris.pl, strony www Serwera Gry Navaris.pl, a także treść niniejszego regulaminu, stanowi własność intelektualną twórców i podlega ochronie przez Ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek próby kopiowania Forum Navaris.pl, strony www Serwera Gry Navaris.pl, a także treści niniejszego regulaminu, w całości lub we fragmentach, będą surowo karane i zgłaszane organom właściwym dla Właściciela Serwisów Navaris.pl.
 6. Niniejszy Regulamin  Serwisów Internetowych Navaris.pl jest sporządzony w formie pisemnej / papierowej, którego autentyczność i wykonanie zgodne z prawem jest zaopiniowane przez Radcę Prawnego współpracującego z Właścicielem Serwisów Navaris.pl, Regulamin w  formie papierowej jest dostępny do wglądu w Oddziale Handlowym Właściciela we Wrocławiu wszystkim Zarejestrowanym Użytkownikom w Serwisach Navaris.pl.

 7. Właścicielem Utrzymującym Serwisy Internetowe navaris.pl jest Firma:
  Przedsiębiorstwo Informatyczne PC-ENTER, z Siedzibą w Wądrożu Wielkim 127, 59-430 Wądroże Wielkie, NIP: 695-116-42-01
  Oddziały Handlowo-Reprezentacyjne: ul. Ślężna 148, 53-111 Wrocław i ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław,
  Kontakty Do Firmy: Tel: +48 71 377 30 06, Fax: +48 71 377 30 01, e-mail: [email protected], www.pc-enter.pl.

https://www.pc-enter.pl/kontakt.html